پیمانکاری راه ساختمان رضاخانی

ساخت وبلاگ
در ریاضیات،منظور از توابع مثلثاتی شش تابع سینوس،کسینوس،تانژانت،کتانژانت،سکانتو کسکانتاستکه این توابع رابطه میان زاویه ها و ضلع های یک مثلث قائم الزاویه را نشان می دهند و به همین دلیل توابع مثلثاتی نامیده می شوند.قدمت اولین متون به جا مانده از توابع مثلثاتی به دوران پیش از میلاد در مصر و یونان باز پیمانکاری راه ساختمان رضاخانی...
ما را در سایت پیمانکاری راه ساختمان رضاخانی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : danizbetonsazeho بازدید : 528 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 3:53